Kampen

Inschrijven kan via Kalender. Klik op het gewenste kamp om de inschrijvingsknop te vinden.

We willen ons onderscheiden van anderen op 2 manieren om zo een vernieuwde kijk te geven op het voetbalgebeuren.

1. Door de nadruk te leggen op het FUN gehalte

     Zo gaan we het kamp invullen met voetbal in spelvorm gebaseerd op:

     MultiskillZ

     Agility

     Technieken

     Andere activiteiten

 

We willen ons onderscheiden van anderen op 2 manieren om zo een vernieuwde kijk te geven op het voetbalgebeuren.

1. Door de nadruk te leggen op het FUN gehalte

     Zo gaan we het kamp invullen met voetbal in spelvorm gebaseerd op:

     MultiskillZ

     Agility

     Technieken

     Andere activiteiten

 

2. We bieden de mogelijkheid aan om te werken rond mentale weerbaarheid op en naast het veld. 

     Dit doen we door een weerbaarheidstraining gebaseerd op onder andere ‘Rots en Water’.

     Deze dag kan extra gevolgd worden aansluitend op het voetbalkamp en is optioneel.

     Deze training wordt gegeven in samenwerking met Coachingpraktijk Accretio.

 

3. We willen van de laatste uren van het kamp een familie gebeuren maken.

    Op de laatste dag vanaf 14u00 zal er de mogelijkheid zijn voor de ouders om samen met hun pupil(len)

    de training te volgen.

    Hierdoor kunnen ook zij eens ervaren wat er tegenwoordig allemaal van onze spelertjes verwacht wordt en

    hoe zij hiermee omgaan. 

    Dus ouders, trek je sportieve outfit aan en kom mee op het veld. 

    Dit kan wijzigen inzake de maatregelen rond COVID-19!!!

 

Bij de opstart van de eerste dag van het zomer voetbalkamp krijgen de deelnemers een wedstrijdtenue van Voetbal & Fun. Deze wordt tijdens het kamp gedragen. De maat van deze wedstrijdtenue wordt mee ingevuld op het inschrijvingsformulier.Voor de jongsten die het zomer Funkamp volgen zal dit een bal worden.

Elke dag is er opvang mogelijk 

We voorzien op alle dagen een verse, gezonde maaltijd verzorgd door Traiteur Merkelbach

Dit kan wijzigen inzake de maatregelen rond COVID-19!!!